TIN TỨC

Các mô hình thương mại điện tử

Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, các mô hình thương mại điện tử đang được doanh nghiệp triển khai và có xu hướng phát triển ngày một mạnh mẽ. Khái niệm mô hình kinh doanh thương mại điện tử và các Xem thêm