TIN TỨC

Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp bao gồm có thái độ, niềm tin,giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình phát triển của một đơn vị. Nói cách khác, văn hóa doanh nghiệp cũng chính là một thứ tài sản vô hình của bất kỳ doanh nghiệp nào trên thị trường hiện nay. Từ Xem thêm