CHIẾN LƯỢC TIN TỨC

Chiến lược kinh doanh thời khủng hoảng

Trong giai đoạn cuối năm 2019 – đầu năm 2020, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp Việt đã hoặc đang đứng trước nguy cơ phá sản vì không xác định được hướng đi cho mình. Lúc này, Xem thêm