NHÂN SỰ

Các loại phụ cấp trong doanh nghiệp

Ngoài mức lương cơ bản hàng tháng, người lao động còn được hưởng các khoản phụ cấp cụ thể. Có thể nói, các loại phụ cấp trong doanh nghiệp là yếu tố người lao động quan tâm thứ 2 sau mức lương vì nó thể hiện môi trường văn hóa, chính sách đãi ngộ của Xem thêm