chiến lược giá marketing căn bản
CHIẾN LƯỢC TIN TỨC

Các yếu tố bên ngoài tác động chiến lược giá marketing căn bản

Giá là một phần không thể thiếu trong chiến lược marketing căn bản. Chúng đóng vai trò quan trọng tới doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chiến lược này lại chịu tác động bởi nhiều khía cạnh khác nhau. Trong đó có các yếu tố từ môi trường kinh doanh bên ngoài Xem thêm