CHIẾN LƯỢC TIN TỨC

Các chiến lược giá cho dịch vụ khách sạn mang lại hiệu quả cao

Muốn đạt được mục tiêu tối đa hóa nguồn doanh thu của những người kinh doanh dịch vụ khách sạn, việc đưa ra các chiến lược giá cho dịch vụ cần phải phù hợp và đúng thời điểm. Giá phòng cần được điều chỉnh dựa trên nhiều yếu tố như nhu cầu khách hàng, tệp Xem thêm

CHIẾN LƯỢC TIN TỨC

Chiến lược giá cho dịch vụ – cần dựa vào những yếu tố nào?

Dịch vụ là một trong những ngành chủ chốt của nền kinh tế. Đi kèm với một nền kinh tế phát triển là sự hoàn thiện của chất lượng dịch vụ. Những nhà kinh doanh trong ngành này luôn tìm cách để thu hút khách và tối đa hóa lợi nhuận. Vì vậy, việc xác Xem thêm