chiến lược giá hớt váng là gì
CHIẾN LƯỢC

Áp dụng chiến lược giá hớt váng trong kinh doanh sản phẩm và dịch vụ

Muốn tối đa hóa mức lợi nhuận, tăng doanh thu cũng như phổ biến các sản phẩm/ dịch vụ đến người tiêu dùng, doanh nghiệp thường áp dụng các chiến lược giá. Và chiến lược giá hớt váng là một trong các giải pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn cho mình. Tìm hiểu về Xem thêm