chiến lược giá trong marketing
CHIẾN LƯỢC TIN TỨC

Các chiến lược giá trong marketing hiệu quả, thúc đẩy doanh thu cao (phần 1)

Việc định giá cho một sản phẩm vô cùng quan trọng. Nó quyết định đến số lượng sản phẩm bán ra hay doanh thu của doanh nghiệp. Chính vì thế bạn cần phải có những chiến lược giá cụ thể để tăng cao khả năng cạnh tranh. Hãy cùng tìm hiểu các chiến lược giá Xem thêm