Kiểm soát dòng tiền
TÀI CHÍNH

Cách kiểm soát dòng tiền hiệu quả trong kinh doanh

Với một doanh nghiệp vừa và nhỏ, cách kiểm soát dòng tiền là một khâu tối quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bản thân doanh nghiệp. Mặc dù đang có lợi nhuận cao, nhưng công ty đó vẫn có thể phá sản nếu cạn kiệt dòng tiền. Vì vậy, Xem thêm