NHÂN SỰ TIN TỨC

Mẫu thang bảng lương doanh nghiệp

Đối với người lao động, yếu tố mà họ quan tâm hàng đầu chính là tiền lương. Vì vậy, dựa vào mẫu thang bảng lương doanh nghiệp, ban lãnh đạo cần xây dựng chế độ lương thưởng phù hợp để vừa có thể đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Xem thêm