TIN TỨC

Quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách hiệu quả

Ở Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp với quy mô vừa và nhỏ. Đây là mô hình doanh nghiệp phổ biến với số vốn, lượng lao động và mức doanh thu thuộc quy mô vừa phải. Vấn đề quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động tốt, đạt hiệu quả luôn được chủ Xem thêm