quản trị tài chính là gì
TÀI CHÍNH

Mục tiêu và nguyên tắc của quản trị tài chính là gì?

Trong từng thời kì, mỗi doanh nghiệp đều đưa ra cho mình những mục tiêu khác nhau. Vì thế, cần phải xây dựng được kế hoạch quản lý tài chính. Vậy, quản trị tài chính là gì và nhằm mục đích gì? Quản trị tài chính cần tuân thủ theo nguyên tắc nào? Bài viết Xem thêm