ROI là gì
MARKETING

ROI là gì? Ý nghĩa của chỉ số ROI trong kinh doanh

Đối với những người không làm trong các lĩnh vực kinh tế, truyền thông marketing thì khái niệm ROI là gì còn khá mơ hồ. ROI là một chỉ số khá phổ biến vì mang trong mình tính linh hoạt và đơn giản. Hãy cùng tìm hiểu về ROI trong bài viết dưới đây. Định Xem thêm

cách tính roi trong dịch vụ lưu trú và marketing
TÀI CHÍNH

Cách tính ROI trong dịch vụ lưu trú và hoạt động marketing

Thuật ngữ ROI gắn liền các hoạt động sinh lời và chi phí mà doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động kinh doanh. Áp dụng cách tính ROI sẽ giúp doanh nghiệp kiểm tra và đánh giá tương đối chính xác kết quả đầu tư của mình. Cách tính ROI cho các hoạt động Xem thêm