TÀI CHÍNH TIN TỨC

Sự khác biệt giữa dòng tiền và lợi nhuận

Đối với một doanh nghiệp, muốn thành công trong thời gian lâu dài, bền vững thì đòi hỏi nhà đầu tư phải đặc biệt quan tâm tới hai khía cạnh là dòng tiền và lợi nhuận để vừa tạo ra lợi nhuận vừa đảm bảo hoạt động với dòng tiền dương. Tuy nhiên cần hiểu Xem thêm