NHÂN SỰ TIN TỨC

Đâu không phải tố chất của người làm tuyển dụng?

Nghề nhân lực không bao giờ là dễ. Đây là một lĩnh vực liên quan mật thiết tới hệ thống nhân sự của công ty, liên quan tới sự thành bại của một doanh nghiệp. Một ngành nghề khó và yêu cầu rất nhiều kỹ năng, yếu tố ở nhà tuyển dụng. Vậy đâu không Xem thêm