Các bước quản trị rủi ro
TÀI CHÍNH

Tại sao phải quản trị rủi ro? Các bước quản trị rủi ro là gì?

Nền kinh tế nhiều biến động đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nhưng cũng tiềm ẩn không ít các rủi ro. Chính những rủi ro này đã tác động xấu và làm ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao phải quản trị rủi ro. Xem thêm