TÀI CHÍNH

Cách lập kế hoạch dòng tiền file excel

Quản trị dòng tiền là một vấn đề xương sống đối với mọi doanh nghiệp, công ty. Và hiện nay, để hỗ trợ công tác quản trị này trở nên dễ dàng, đơn giản, hiệu quả hơn, công cụ excel đang tỏ ra vô cùng đắc lực. Vậy cách lập kế hoạch dòng tiền file Xem thêm