NHÂN SỰ TIN TỨC

Những câu hỏi phỏng vấn hay nhất giúp nhà tuyển dụng nhìn thấu ứng viên

Nhà tuyển dụng mong muốn tuyển “đầu vào” có đủ trình độ, khả năng làm việc cho doanh nghiệp. Nhà tuyển dụng cần đặt ra những câu hỏi để đánh giá năng lực của ứng viên. Dưới đây là những câu hỏi phỏng vấn hay nhất mà nhà tuyển dụng cần biết để nhìn thấu Xem thêm