Các bước quản trị rủi ro
TÀI CHÍNH

Tại sao phải quản trị rủi ro? Các bước quản trị rủi ro là gì?

Nền kinh tế nhiều biến động đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nhưng cũng tiềm ẩn không ít các rủi ro. Chính những rủi ro này đã tác động xấu và làm ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao phải quản trị rủi ro. Xem thêm

Quản trị rủi ro là gì
CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH

Quản trị rủi ro là gì? Ý nghĩa của quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Những rủi ro xảy ra trong quá trình kinh doanh thường rất đa dạng và biến động bởi nhiều yếu tố. Hiểu được quản trị rủi ro là gì sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt và không bị động trước các tình huống phát sinh. Quản trị rủi ro là gì? Nhà quản lý Xem thêm