Quảng cáo google adwords là gì
MARKETING

Hình thức quảng cáo google adwords là gì?

Trong thời đại 4.0, các hình thức bán hàng online được chú trọng và dần thay thế cách bán hàng truyền thống. Marketing online nhắm đến các đối tượng khách hàng sử dụng mạng internet và làm thỏa mãn yêu cầu của người dùng. Google adwords là một trong số những cách thức quảng cáo Xem thêm