ROA là gì
TÀI CHÍNH TÀI LIỆU QUẢN TRỊ

ROA là gì? Khái quát về ROA và cách tính ROA

Trong các chỉ số đánh giá mức độ hoạt động của doanh nghiệp thì ROA cũng rất quan trọng. Nếu không hiểu được khái niệm ROA là gì, các nhà đầu tư sẽ rất khó để đánh giá tình hình tài chính cũng như xem xét khả năng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Xem thêm