TÀI CHÍNH

Phân tích sự khác biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền

Quản lý tốt hai yếu tố “lợi nhuận” và “dòng tiền” là điều mà lãnh đạo doanh nghiệp cần thực hiện tốt. Muốn vậy, việc tìm hiểu sâu và phân định rõ sự khác biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền là điều hết sức quan trọng để có thể giúp doanh nghiệp hoạt động Xem thêm

Sự khác biệt giữa dòng tiền và lợi nhuận
TÀI CHÍNH TIN TỨC

Các loại giao dịch tạo nên sự khác biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền

Lợi nhuận và dòng tiền là 2 yếu tố vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền là không hề nhỏ. Vậy các loại giao dịch nào đã tạo nên điều khác biệt đó, hãy cùng đi tìm câu trả lời qua bài viết Xem thêm