Sự khác biệt giữa dòng tiền và lợi nhuận
TÀI CHÍNH TIN TỨC

Các loại giao dịch tạo nên sự khác biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền

Lợi nhuận và dòng tiền là 2 yếu tố vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền là không hề nhỏ. Vậy các loại giao dịch nào đã tạo nên điều khác biệt đó, hãy cùng đi tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây!

Sự khác biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền

Sự khác biệt giữa dòng tiền và lợi nhuận
Sự khác biệt giữa dòng tiền và lợi nhuận

Trong bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của một đơn vị nào thì không thể không nhắc tới 2 yếu tố đó chính là lợi nhuận và dòng tiền. Chúng là 2 khái niệm liên quan mật thiết với nhau. Nhưng chúng cũng có sự khác biệt vô cùng rõ rệt.

  • Dòng tiền thuần được tính bằng công thức: Dòng tiền vào – dòng tiền ra.
  • Lợi nhuận tính theo công thức: Doanh thu – chi phí.

Nhiều người khi nhìn vào các công thức này, nhiều người không khỏi thắc mắc vậy chúng có điểm gì khác nhau. Bởi họ nghĩ rằng dòng tiền vào chính là doanh thu còn chi phí sẽ tương đương với dòng tiền ra. Nhưng thực sự, chúng lại không hề đơn giản như vậy. Đôi khi có lợi nhuận mà không có dòng tiền, có dòng tiền nhưng không mang lại lợi nhuận.

Các loại giao dịch tạo nên sự khác biệt giữa lợi nhuận và lợi nhuận

Có sự khác biệt trên là bởi những giao dịch kinh doanh trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp. Đó là:

Giao dịch làm tăng lợi nhuận nhưng chưa làm tăng lượng tiền mặt ngay

Lợi nhuận tăng nhưng dòng tiền không tăng

Đây chính là giao dịch điển hình cho việc có lợi nhuận mà không có tiền. Bởi lợi nhuận được tính bằng cách lấy doanh thu trừ đi chi phí. Doanh thu sẽ được ghi nhận khi bên bán hoàn thành việc chuyển giao hàng hóa dịch vụ cho bên mua, còn bên mua đã hoặc đã chấp nhận thanh toán.

Như vậy, khi khách hàng “đã chấp nhận thanh toán”, doanh thu được ghi nhận, giá trị lợi nhuận gia tăng. Nhưng nếu khách hàng chỉ ở mức chấp nhận mà chỉ thanh toán một phần hoặc mua chịu thì dòng tiền rõ ràng sẽ không tăng ngay.

Giao dịch làm giảm lợi nhuận nhưng chưa làm giảm lượng tiền mặt ngay

Trong kinh doanh thì tình trạng làm ăn không tốt, bị thua lỗ trong một thời gian, thời kỳ nhất định là điều chẳng phải hiếm gặp. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết dòng tiền thuần bằng dòng tiền vào trừ đi dòng tiền ra. Nếu doanh nghiệp có giảm dòng tiền vào từ doanh thu giảm do kinh doanh không đạt được kết quả tốt nhưng đơn vị lại chưa phải trả tiền nguyên vật liệu, nợ tiền lương nhân công thì dòng tiền của vẫn không bị ảnh hưởng.

Giao dịch làm tăng lượng tiền mặt nhưng chưa tác động đến lợi nhuận ngay

Lượng tiền mặt tăng nhưng không làm tăng lợi nhuận ngay

Dòng tiền vào của đơn vị không chỉ có riêng doanh thu mang về từ kết quả sản xuất của doanh nghiệp. Nó còn có các nguồn khác như được góp vốn, tặng,… Những yếu tố này sẽ không ảnh hưởng, tác động ngay tới lợi nhuận.

Ví dụ như doanh nghiệp có vốn ban đầu là 10.000$, sau một tháng hoạt động đơn vị của bạn thu về 60.000$ với chi phí là 30.000$. Cuối tháng, một chủ đầu tư nhận thấy việc kinh doanh của bạn khả quan, đem lại lợi nhuận cao nên đã quyết định góp vốn với số tiền là 30.000$. Vậy lúc này, dòng tiền đã được tăng lên, đạt con số 70.000$ trong khi đó lợi nhuận vẫn ở mức 40.000$.

Giao dịch làm giảm lượng tiền mặt mà chưa tác động đến lợi nhuận ngay

Khi dòng tiền ra thay đổi, chúng sẽ khiến dòng tiền thuần của đơn vị thay đổi. Nếu khoản tiền chi này không thuộc phạm trù chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh thời kỳ đó thì lợi nhuận không bị thay đổi.

Ví dụ như doanh nghiệp trích ra 20.000$ để chi trả cho tiền nguyên vật liệu mua chịu kỳ trước. Rõ ràng, quyết định này sẽ làm giảm dòng tiền nhưng lợi nhuận của thời kỳ đó chưa bị thay đổi.

Như vậy, qua các phân tích trên, chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền. Chúng bị chi phối bởi nhiều loại giao dịch khác nhau trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, nhà quản trị cần phải nắm bắt đồng thời 2 vấn đề này trong việc quản lý của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *