Quản trị dòng tiền
TÀI CHÍNH TIN TỨC

Mách nhỏ một vài kinh nghiệm quản trị dòng tiền hiệu quả

Quản trị dòng tiền – công việc quan trọng của nhà quản trị. Các nhà quản trị phải kiểm soát được số lượng tiền thu, chi, các khoản tiền từ khách hàng, nhân viên,… Công việc tưởng chừng là quá khó khăn, vất vả nếu các nhà quản trị không biết cách quản lý. Bài Xem thêm