Sự khác biệt giữa dòng tiền và lợi nhuận
TÀI CHÍNH TIN TỨC

Các loại giao dịch tạo nên sự khác biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền

Lợi nhuận và dòng tiền là 2 yếu tố vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền là không hề nhỏ. Vậy các loại giao dịch nào đã tạo nên điều khác biệt đó, hãy cùng đi tìm câu trả lời qua bài viết Xem thêm

Các nguyên tắc trong việc xác định dòng tiền dự án
TÀI CHÍNH TIN TỨC

Cách tính dòng tiền dự án vừa đơn giản vừa dễ hiểu dành cho các nhà quản trị

Dòng tiền luôn đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của các nhà quản trị. Do đó, tính toán, quản trị luồng tiền ra vào sẽ góp giúp nhà quản lý đưa ra được phương án, chiến lược đúng đắn, đem tới hiệu quả trong kinh doanh. Xem thêm