CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH

Yếu tố quyết định đến sự thành công của việc kêu gọi vốn đầu tư là gì?

  Một trong những vấn đề quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại của một dự án khởi nghiệp đó là việc gọi vốn và tiếp cận với nguồn vốn đầu tư. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra như : “Kêu gọi nguồn vốn đầu tư là gì?” hay Xem thêm

TÀI CHÍNH

Vốn đầu tư và vốn điều lệ được quy định như thế nào trong luật doanh nghiệp?

Đối với các doanh nghiệp, hầu hết mọi người đã quen với hai khái niệm vốn đầu tư và vốn điều lệ. Các loại vốn này thường được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Để hiểu về hai loại vốn này và phân biệt chúng với nhau, hãy tìm hiểu thông Xem thêm