TÀI CHÍNH

Những điều cần biết về vốn điều lệ khi thành lập công ty

Khi thành lập doanh nghiệp, người thành lập cần tìm hiểu về các loại vốn và những vấn đề liên quan, đặc biệt là vốn điều lệ của công ty. Việc đăng kí số vốn này quá ít hoặc quá nhiều liệu có ảnh hưởng gì đến kết quả đăng kí kinh doanh và hoạt Xem thêm

TÀI CHÍNH

Vốn đầu tư và vốn điều lệ được quy định như thế nào trong luật doanh nghiệp?

Đối với các doanh nghiệp, hầu hết mọi người đã quen với hai khái niệm vốn đầu tư và vốn điều lệ. Các loại vốn này thường được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Để hiểu về hai loại vốn này và phân biệt chúng với nhau, hãy tìm hiểu thông Xem thêm