vốn pháp định ngân hàng là gì
TÀI CHÍNH

Mức vốn pháp định của ngân hàng theo quy định nhà nước

Vốn điều lệ và vốn pháp định là những khái niệm quen thuộc khi thành lập một doanh nghiệp kinh doanh. Vậy, muốn thành lập ngân hàng thì vốn pháp định của ngân hàng là gì và có quy định như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu các vấn đề xoay quanh khái niệm này. Xem thêm