TÀI CHÍNH TIN TỨC

Bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp – tiêu chí đánh giá, mục tiêu và chức năng cần biết

Mỗi một công ty, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tức là có mang lại lãi suất, lợi nhuận hay không thì phụ thuộc nhiều vào vấn đề bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp và tất cả các vấn đề cơ bản là những điều bạn cần nắm chắc.

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Quản trị tài chính doanh nghiệp là thiết lập định chế lại toàn bộ các hoạt động. Trong đó, quan trọng nhất là định chế tài chính nội bộ, tổ chức bộ máy quản trị đồng thời kiểm soát tài chính, khai thác cũng như sử dụng tốt mọi nguồn tài lực từ bên trong cho đến bên ngoài nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nói cách khác, bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp sẽ mang đến hiệu quả, sự tiết kiệm và bảo vệ cho lợi ích hợp pháp.

Đi tìm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện và sự tin cậy của bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp

Để đạt được tiêu chí đánh giá về mức độ hoàn thiện và sự tin cậy của bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp, chúng ta cần dựa vào những yếu tố sau đây:

  • Bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp phải sở hữu định chế tốt có thể đảm bảo được tính hợp pháp và phù hợp với đặc điểm tổ chức, môi trường tài chính lẫn trình độ của bộ máy tài chính, kế toán cũng như quy trình quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Quản trị tài chính doanh nghiệp còn phải có bộ máy tinh gọn và hiệu quả. Bên cạnh đó, một người giám đốc tài chính giỏi kết hợp với bộ phận kế toán trưởng, bộ máy hạch toán phù hợp sẽ góp phần tham mưu tốt nhất.
  • Cấu trực bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp cần đến sự kiểm soát môi trường nội bộ hữu hiệu.
    Ngoài chiến lược phát triển phù hợp và năng lực kinh doanh, doanh nghiệp còn phải có uy tín và môi trường phù hợp nhằm mở rộng các mối quan hệ tài chính. Đây cũng chính là một trong 7 nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp.
  • Hơn hết, sơ đồ bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp cũng rất cần đến sự công khai, minh bạch về tài chính cũng như có hiệu quả sử dụng vốn càng cao, thích ứng với mọi biến động trên thị trường.
Có nhiều yếu tố đánh giá hiệu quả của bộ máy quản trị doanh nghiệp

Mục tiêu của bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Mỗi một bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp đều luôn luôn có những mục tiêu nhất định. Đó là:

  • Về mục tiêu dài hạn: cần sớm xác định những giải pháp và con đường sẽ tái lập nguồn vốn nhưng vẫn có thể đảm bảo được tính phù hợp với chiến lược phát triển, chiến lược ngành hàng và chiến lược thị trường của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp cũng nên đặt ra những mục tiêu chính cần đạt được trong tiến trình phát triển về mặt tài chính.
  • Về mục tiêu ngắn hạn: bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo nguồn vốn cho quá trình hoạt động lẫn khả năng chi tiêu và thanh toán. Bên cạnh đó, nội dung về mục tiêu ngắn hạn còn có thực thi đầy đủ quyền và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đồng thời đảm bảo vấn đề an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong việc chi tiêu tài chính.
Mỗi bộ máy quản trị đều có nhiệm vụ trước mắt và dài hạn phục vụ lợi ích công ty

Khám phá chức năng của bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp

Bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp chủ yếu có chức năng giúp doanh nghiệp dễ dàng thích ứng với nhu cầu hình thành, tạo lập, phân phối và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, hợp lý và đúng với pháp luật.

Chức năng thường được biết đến tiếp theo của bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp chính là kiểm soát tài chính thông qua quá trình tác nghiệp trong phân chia đồng thời kiểm soát sử dụng, đánh giá hiệu quả cũng như mang đến những mối quan hệ lành mạnh trong vấn đề tài chính. Tất cả đều dồn vào một mục đích chính đó là tiết kiệm và nâng cao hiệu quả chi dùng đối với nguồn lực tài chính có hạn của mỗi doanh nghiệp.

Có bộ máy quản trị tài chính tốt, doanh nghiệp sẽ dễ dàng thích ứng với nhu cầu hình thành, tạo lập, phân phối và sử dụng nguồn vốn

Để bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao nhất, hãy nắm vững những bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp và tham gia các lớp học quản trị tài chính doanh nghiệp. Quá trình này sẽ giúp chúng ta sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *