ROE là gì
TÀI CHÍNH

ROE là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của ROE trong hoạt động kinh doanh

Trong kinh doanh dài hạn, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp quyết định đến giá trị cổ đông sẽ nhận được. Chỉ số ROE dùng để đánh giá hiệu quả này. Vậy, ROE là gì và có ý nghĩa như thế nào là kiến thức nhiều nhà quản trị cần phải nắm rõ. Xem thêm

ROA là gì
TÀI CHÍNH TÀI LIỆU QUẢN TRỊ

ROA là gì? Khái quát về ROA và cách tính ROA

Trong các chỉ số đánh giá mức độ hoạt động của doanh nghiệp thì ROA cũng rất quan trọng. Nếu không hiểu được khái niệm ROA là gì, các nhà đầu tư sẽ rất khó để đánh giá tình hình tài chính cũng như xem xét khả năng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Xem thêm