ROE là gì
TÀI CHÍNH

ROE là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của ROE trong hoạt động kinh doanh

Trong kinh doanh dài hạn, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp quyết định đến giá trị cổ đông sẽ nhận được. Chỉ số ROE dùng để đánh giá hiệu quả này. Vậy, ROE là gì và có ý nghĩa như thế nào là kiến thức nhiều nhà quản trị cần phải nắm rõ.

ROE là gì?

ROE là viết tắt của cụm từ Return On Equity, được hiểu là lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu hoặc ngắn gọn là chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ. Đây là một trong những chỉ số quan trọng , đo lường mức độ hiệu quả trong việc sử dụng vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp.  

Vậy, có thể hiểu lợi nhuận ròng trong chỉ số ROE là gì? Đó là mức lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi tất cả các khoản chi phí và đây là khoản lợi nhuận của cổ đông –  chủ công ty. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng trong chỉ số ROE còn phụ thuộc vào từng mô hình công ty. Chủ doanh nghiệp cần xem xét doanh nghiệp của mình thuộc mô hình nào (Mô hình không có công ty con hoặc mô hình có công ty con) để tính khoản lợi nhuận này.

Đối với các cổ đông, ROE là công cụ giúp họ tính được lợi nhuận phát sinh trên số vốn mà họ đã bỏ ra. Nhờ so sánh ROE với các loại cổ phiếu cùng lĩnh vực trên thị trường, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt cho những doanh nghiệp có triển vọng. Một doanh nghiệp biết cách sử dụng vốn hiệu quả sẽ thể hiện ở chỉ số ROE cao.

Ý nghĩa của ROE

Ý nghĩa của ROE rất quan trọng đối với nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp. Khi phân tích chỉ số ROE ta sẽ biết:

– Số lợi nhuận phát sinh trên số vốn chủ sở hữu bỏ ra.

– ROE ở mức cao và ổn định thì doanh nghiệp đó đang sử dụng vốn rất hiệu quả.

– Chỉ số ROE được phân tích ở mỗi lĩnh vực là khác nhau. Muốn kết luận được ROE cao hay thấp, cần phải có những phân tích và đối chiếu sâu hơn ở nhiều yếu tố. Ví dụ: Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng cần rất nhiều vốn, nếu chỉ số ROE ở mức 16% thì được coi là tạm ổn. Tuy nhiên, chỉ số ROE trong lĩnh vực công nghệ cần đạt mức 22% thì mới coi là hoạt động hiệu quả.

Ý nghĩa của chỉ số ROE

Chỉ số ROE ở các lĩnh vực khác nhau đều khác nhau

Vì vậy, các doanh nghiệp đều cố gắng để chỉ số ROE ở mức cao. Điều đó chứng tỏ doanh nghiệp đang hoạt động ổn định và biết cách sử dụng vốn một cách tốt nhất.

Cách tính ROE và đánh giá các chỉ số ROE

Hiểu ROE là gì cũng cần phải nắm được công thức tính ROE

Trong đó: 

Lợi nhuận sau thuế: Là lợi nhuận ròng dành cho cổ phiếu thường nằm ở bảng kết quả kinh doanh

Vốn chủ sở hữu: Là nguồn vốn của chủ doanh nghiệp nằm ở bảng cân đối kế toán.

Có thể hiểu một cách ngắn gọn: ROE = Hiệu quả sử dụng vốn

Cách đánh giá ROE

ROE < lãi vay ngân hàng: Nếu doanh nghiệp đang có các khoản nợ trong ngân hàng thì lợi nhuận tạo ra cũng chỉ để đủ để trả lãi nợ. 

ROE > lãi vay ngân hàng: Cần đánh giá sức cạnh tranh trên thương trường để xem xét ROE của doanh nghiệp có khả năng tăng trong tương lai hay không.

Nếu chỉ số ROE cao và được duy trì liên tục qua các năm thì doanh nghiệp có sức mạnh cạnh tranh cao và ổn định.

Cách tính ROE

ROE cần được duy trì đều qua các năm

Chỉ số ROE được coi là hiệu quả khi đạt tối thiểu 15%. Một doanh nghiệp có chỉ số ROE trên 20% trong 3 năm thì chứng tỏ doanh nghiệp có vị trí trên thị trường. Tuy nhiên, xu hướng của ROE cũng có thể có sự thay đổi nhất định. Chỉ số ROE cũng sẽ bị bóp méo nếu doanh nghiệp làm giảm vốn chủ sở hữu. Các nhà đầu tư sáng suốt và chủ doanh nghiệp cần có những phân tích, nhận định, và có sự so sánh với các chỉ số tài chính khác để đưa ra được những quyết định khách quan và đúng đắn nhất.

Hiểu rõ ROE là gì sẽ giúp các nhà đầu tư biết được số vốn họ bỏ ra đã sinh ra được bao nhiêu đồng lời. Vì vậy, đây là chỉ số quan trọng mà tất cả các doanh nghiệp cần chú ý để đo lường hiệu quả sử dụng vốn của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *