Cách tính dòng tiền
TÀI CHÍNH TIN TỨC

Có các cách tính dòng tiền dự án nào phổ biến hiện nay?

Dòng tiền là một vấn đề luôn được các đơn vị, doanh nghiệp, công ty cho tới cá nhân quan tâm. Việc tính toán dòng tiền sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các chiến lược, phương án đầu tư. Vậy hiện nay có những cách tính dòng tiền dự án phổ biến nào, câu trả Xem thêm

Các nguyên tắc trong việc xác định dòng tiền dự án
TÀI CHÍNH TIN TỨC

Cách tính dòng tiền dự án vừa đơn giản vừa dễ hiểu dành cho các nhà quản trị

Dòng tiền luôn đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của các nhà quản trị. Do đó, tính toán, quản trị luồng tiền ra vào sẽ góp giúp nhà quản lý đưa ra được phương án, chiến lược đúng đắn, đem tới hiệu quả trong kinh doanh. Xem thêm