Sự khác biệt giữa dòng tiền và lợi nhuận
TÀI CHÍNH TIN TỨC

Các loại giao dịch tạo nên sự khác biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền

Lợi nhuận và dòng tiền là 2 yếu tố vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền là không hề nhỏ. Vậy các loại giao dịch nào đã tạo nên điều khác biệt đó, hãy cùng đi tìm câu trả lời qua bài viết Xem thêm

Công thức tính tỷ suất
TÀI CHÍNH TIN TỨC

Tỷ suất dòng tiền trên lợi nhuận – chỉ số quan trọng trong việc đánh giá năng lực của dòng tiền

Trong hoạt động kinh doanh của mỗi tổ chức, doanh nghiệp, công ty có rất nhiều vấn đề cần đánh giá. Nào là về nguồn nhân lực cho tới các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn,… Và trong đó, đánh giá năng lực của dòng tiền là một Xem thêm