Công thức tính tỷ suất
TÀI CHÍNH TIN TỨC

Tỷ suất dòng tiền trên lợi nhuận – chỉ số quan trọng trong việc đánh giá năng lực của dòng tiền

Trong hoạt động kinh doanh của mỗi tổ chức, doanh nghiệp, công ty có rất nhiều vấn đề cần đánh giá. Nào là về nguồn nhân lực cho tới các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn,… Và trong đó, đánh giá năng lực của dòng tiền là một trong những vấn đề không thể bỏ qua. Một khi đã nhắc tới dòng tiền thì tỷ suất dòng tiền trên lợi nhuận là một chỉ tiêu không thể thiếu.

Tỷ suất dòng tiền trên lợi nhuận – chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá năng lực của dòng tiền

Dòng tiền trên lợi nhuận - tỷ suất quan trọng trong việc đánh giá năng lực của dòng tiền
Dòng tiền trên lợi nhuận – tỷ suất quan trọng trong việc đánh giá năng lực của dòng tiền

Dòng tiền là huyết mạch của một doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng rất lớn tới quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức. Chính vì vậy, công việc đánh giá năng lực của dòng tiền là điều mà mọi chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư đều quan tâm. Chúng phản ánh, đo lường khả năng tạo ra tiền từ hoạt động kinh doanh. Từ đó cho thấy hiệu quả sử dụng dòng tiền cũng như có những điều chỉnh mới, hướng đi mới trong thời gian tương lai.

Và để đánh giá năng lực của dòng tiền, người ta dùng tới 3 chỉ số. Đó là: tỷ suất dòng tiền trên doanh thu, tỷ suất dòng tiền trên tài sản và cuối cùng đó chính là tỷ suất dòng tiền trên lợi nhuận.

Tỷ suất này là một chỉ tiêu giúp nhà quản trị đo lường khả năng tạo ra tiền từ hoạt động kinh doanh trong mối quan hệ với lợi nhuận. Nó cho ta biết đơn vị nhận được bao nhiêu đồng trên một đồng lợi nhuận thu về được.

Ý nghĩa

Tỷ suất dòng tiền so với lợi nhuận có ý nghĩa quan trọng với nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp

Không phải ngẫu nhiên, tỷ suất này lại được mọi doanh nghiệp, đơn vị sử dụng.

Nó có ý nghĩa riêng của mình.

 • Không hề có một con số tham chiếu cụ thể cho tỷ suất này. Nhưng một điều rõ ràng mà ai cũng có thể nhìn thấy là giá trị tỷ suất này càng cao càng tốt, thể hiện sự kinh doanh phát triển.
 • Ngoài ra, các nhà quản trị cũng cần lưu ý so sánh tỷ số này với mức trung bình của ngành. Từ sự so sánh đó, doanh nghiệp sẽ xác định mình đang ở vị trí nào so với các công ty trong ngành.
 • Hơn nữa, theo dõi tỷ suất này theo diễn biến của dòng thời gian, lịch sử hoạt động sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể dễ dàng phát hiện ra các sai phạm.

Từ những ý nghĩa trên, nhà quản trị sẽ đưa ra hướng đi cùng các chiến lược, quyết định đầu tư phù hợp cho thời gian tới của doanh nghiệp.

Công thức tính

Công thức tính tỷ suất
Công thức tính tỷ suất

Tỷ suất này được tính theo công thức

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ lợi nhuận thuần

Trong đó:

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

Đây là dòng tiền được tính dựa vào toàn bộ hàng hóa mà đơn vị sử dụng để tham gia kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Chúng bao gồm nhiều nguồn tiền khác nhau:

 • Tiền thu từ việc bán sản phẩm
 • Các khoản phải thu
 • Cổ tức
 • Lợi tức về tiền mặt
 • Còn dòng tiền chi, đi ra ở phần này là những chi phí về tiền mặt mà công ty chi trả cho:
 • Tiền nhân công;
 • Tiền chi trả cho nhân viên;
 • Tiền thuế;
 • Tiền lãi suất vay nợ.

Lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần là phần thu được của doanh nghiệp thông qua việc kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ còn lại sau khi đã trừ đi chi phí hoạt động, lãi suất, thuế và cổ tức ưu đãi.

Như vậy, qua công thức trên chúng ta có thể thấy, muốn tính được tỷ suất dòng tiền trên lợi nhuận thì chúng ta cần phải tính được 2 chỉ tiêu. Đó là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận thuần. Tuy nhiên, 2 chỉ số này lại rất dễ xác minh, dựa trên những con số trong bảng báo cáo tài chính là sẽ dễ dàng tính ra được.

Trên đây, bài viết đã giúp bạn nắm rõ hơn về một trong những tỷ suất quan trọng trong việc đánh giá năng lực của dòng tiền. Hi vọng chúng sẽ là kiến thức bổ ích giúp bạn quản trị đơn vị mình tốt hơn nữa!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *