TÀI CHÍNH TIN TỨC

Tính dòng tiền dự án excel qua các chỉ số NPV và IRR

Kế toán excel đơn giản được kế toán nhiều doanh nghiệp lựa chọn, việc sử dụng excel là cách để kế toán doanh thực hiện công việc quản lý tài chính doanh nghiệp. Có rất nhiều chỉ số trong việc tính toán đưa ra quyết định đầu tư dự án. Trong đó, NPV và IRR Xem thêm

TÀI CHÍNH TIN TỨC

Các hàm tính dòng tiền dự án excel bạn nên biết

Excel đang là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho các chủ đầu tư tính toán các vấn đề liên quan đến dự án để quyết định đầu tư hay không. Và để giúp công việc tính dòng tiền dự án excel trở nên dễ dàng, chính xác, nhanh chóng, phần mềm Xem thêm