TÀI CHÍNH TIN TỨC

Các hàm tính dòng tiền dự án excel bạn nên biết

Excel đang là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho các chủ đầu tư tính toán các vấn đề liên quan đến dự án để quyết định đầu tư hay không. Và để giúp công việc tính dòng tiền dự án excel trở nên dễ dàng, chính xác, nhanh chóng, phần mềm excel đã cho ra đời nhiều các hàm tính.

Để thuận tiện hơn cho kế toán trong việc quản lý, dưới đây những hàm kế toán excel đơn giản nhưng kế toán hay dùng và những phần mềm kế toán excel đơn giản kế toán cần biết.

Các hàm tính dòng tiền dự án excel
Các hàm tính dòng tiền dự án excel

Hàm PV

Hàm PV có tác dụng tính giá trị hiện tại của các khoản tiền đều đặn phát sinh trong các giai đoạn với điều kiện tỷ suất không đổi.

Cú pháp hàm: = PV(rate, nper, fv, type).

Trong đó:

 • Rate là tỷ suất/giai đoạn.
 • Nper chỉ tổng số các giai đoạn có khoản tiền phát sinh đều đặn.
 • Pmt là số tiền phát sinh đều đặn mỗi giai đoạn. Nếu không điền giá trị của chỉ số này thì cần phải điền giá trị fv theo cú pháp trên.
 • FV là giá trị tương lai. Khi không có giá trị FV thì chương trình sẽ mặc định là 0 và phải có giá trị Pmt.
 • Type có giá trị là 0 hoặc 1. Nếu là 0 hoặc không điền gì nghĩa là các khoản tiền phát sinh vào cuối các giai đoạn. Còn nếu type là 1 tức các khoản tiền phát sinh vào đầu các giai đoạn.

Hàm FV

Đây là hàm dùng để tính giá trị tương lai của các khoản tiền phát sinh đều đặn trong một khoảng thời khi tỷ suất không đổi.

Cú pháp hàm: = FV(rate, nper, pmt, pv, type)

Trong đó:

 • Rate là tỷ suất của khoảng thời gian, giai đoạn đó theo tháng, quý, nửa năm hoặc năm,…
 • Nper là con số chỉ tổng số các giai đoạn có khoản tiền phát sinh một cách đều đặn.
 • Pmt là khoản tiền phát sinh đều trong mỗi giai đoạn.
 • Pv là giá trị hiện tại. Nếu không điền thì chương trình sẽ được ngầm định là 0 và phải điền giá trị của pmt.
 • Type là chỉ số cho biết khoản tiền đều phát sinh ở cuối hoặc đầu giai đoạn. Nếu không điền hoặc điền số 0 là thể hiện các khoản tiền phát sinh vào cuối các giai đoạn. Còn nếu điền giá trị là 1 tức là các khoản tiền phát sinh vào đầu các giai đoạn.
Cách tính hàm FV
Cách tính hàm FV

Hàm IPMT

Hàm excel IPMT có chức năng tính khoản trả lãi của một khoản đầu tư nhất định trong một giai đoạn cụ thể với các khoản trả đều đặn cùng lãi suất không đổi.

Cú pháp: = IPMT(rate, per, nper, pv, fv, type).

Trong đó:

 • Rate là tỷ suất/giai đoạn hoặc lãi suất.
 • Per chính là giai đoạn cần tính khoản trả lãi.
 • Nper: tổng số các giai đoạn có khoản tiền phát sinh một cách đều đặn.
 • Pv là giá trị hiện tại.
 • Fv là giá trị tương lai. Nếu không điền giá trị của chỉ số này thì excel sẽ tự mặc định là 0.
 • Type có giá trị là 0 nếu khoản tiền phát sinh vào cuối giai đoạn. Có giá trị là 1 nếu khoản tiền phát sinh rơi vào đầu giai đoạn.

Hàm NPV

Chức năng của hàm này là tính giá trị hiện tại thuần của một công cuộc đầu tư dự án.

Cú pháp: = NPV(rate, value 1, value 2,…)

Trong đó:

 • Rate: tỷ suất chiết khấu của mỗi giai đoạn.
 • Value 1, value 2,… là giá trị các khoản thu và chi tương ứng theo thứ tự của dòng tiền. Trong hàm NPV của excel thì các giá trị value này có thể đạt mức tối đa là 29.
Hàm NPV tính giá trị hiện tại thuần của một công cuộc đầu tư dự án
Hàm NPV tính giá trị hiện tại thuần của một công cuộc đầu tư dự án

Hàm IRR

Đây là hàm dùng để tính hệ số hoàn vốn nội bộ.

Hàm có cú pháp như sau: = IRR (values, guess).

Trong đó:

 • Values là các giá trị của các khoản thu và chi và chúng cũng được sắp xếp tương ứng với thứ tự dòng tiền theo thời gian. Đồng thời, để tính được hệ số hoàn vốn nội bộ, values phải có ít nhất 1 giá trị dương và 1 giá trị âm.
 • Guess là một hệ số hoàn vốn nội bộ mà chủ đầu tư dự đoán. Nếu như không điền thì chương trình sẽ được mặc định dùng con số 10% để tính toán.

Như vậy, trên đây đã giới thiệu tới bạn đọc các hàm tính dòng tiền dự án excel. Hi vọng thông qua chúng bạn đọc sẽ có được cách tính toán nhanh chóng, giúp đưa ra được quyết định đầu tư tốt nhất trong thời gian ngắn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *