TÀI CHÍNH TIN TỨC

Tính dòng tiền dự án excel qua các chỉ số NPV và IRR

Kế toán excel đơn giản được kế toán nhiều doanh nghiệp lựa chọn, việc sử dụng excel là cách để kế toán doanh thực hiện công việc quản lý tài chính doanh nghiệp.

Có rất nhiều chỉ số trong việc tính toán đưa ra quyết định đầu tư dự án. Trong đó, NPV và IRR là những chỉ số quan trọng mà hầu hết các chủ đầu tư đều sử dụng. Vậy cách tính dòng tiền dự án excel qua 2 chỉ số này như thế nào, có các hàm nào hỗ trợ, bài viết sau sẽ giúp bạn có câu trả lời!

Tính dòng tiền dự án excel
Tính dòng tiền dự án excel

Hàm NPV

Đây là hàm giúp xác định giá trị hiện tại của dòng tiền thông qua việc dùng dòng tiền xảy ra ở các khoản thời gian thường xuyên theo tháng, quý, năm,… Cú pháp hàm NPV là (tỷ lệ; giá trị 1; giá trị 2;….).

Tuy nhiên, trong hàm này, các giá trị sẽ được hiểu là xảy ra vào cuối thời kỳ. Nếu có một dòng tiền bổ sung vào đầu chu kỳ đầu tiên thì chúng sẽ được thêm vào giá trị trả về của hàm.

Hàm XNPV

Cùng xác định giá trị hiện tại của dòng tiền dự án thông qua cách dùng dòng tiền xảy ra ở các khoảng thời gian. Nhưng nếu hàm NPV là thời gian thường xuyên thì XNPV lại là không thường xuyên. Cú pháp hàm: (tỷ lệ, giá trị, ngày).

Mỗi dòng tiền sẽ được xác định là một giá trị. Và ngày thanh toán xảy ra như đã dự kiến.

Hàm IRR

Hàm IRR công cụ tính toán đắc lực
Hàm IRR công cụ tính toán đắc lực

Hàm IRR giúp xác định suất sinh lợi nội tại thông qua cách dùng dòng tiền xảy ra ở những khoảng thời gian thường xuyên. Chúng được tính toán thông qua thủ tục tìm kiếm lặp. Hàm bắt đầu với một ước tính cho IRR, thông thường ước đoán này do chủ đầu tư điền giá trị, nếu không điền thì chương trình excel sẽ sử dụng 10% để tính toán. Sau một loạt quá trình lặp liên tục thay đổi giá trị, chúng sẽ đạt được một IRR chính xác.

Công thức hàm IRR: (giá trị; ước đoán). Và giá trị trả về sẽ là kết quả đầu tiên tìm kiếm được dù chúng có hơn 1 câu trả lời có thể chấp nhận được. Còn nếu không tìm thấy câu trả lời thì giá trị trả về sẽ là thông báo lỗi #NUM!.

Hàm XIRR

Cũng là một hàm excel giúp xác định suất sinh lợi nội tại. Nhưng chúng thông qua cách dùng dòng tiền xảy ra ở các thời gian không thường xuyên. Quy trình tìm kiếm giá trị của XIRR cũng thông qua quy trình tìm kiếm lặp tương tự như hàm IRR.

Công thức hàm XIRR: (giá trị; ngày; ước đoán). Và mỗi giá trị ở đây tương ứng với mỗi dòng tiền xảy ra vào ngày thanh toán đã được dự kiến từ trước của nhà đầu tư.

Hàm MIRR

Hàm MIRR trong excel
Hàm MIRR trong excel

Đây là hàm giúp xác định suất sinh lợi nội tại nhưng đã có sửa đổi bằng việc dùng các dòng tiền xảy ra ở những khoản thời gian thường xuyên. Đồng thời, chúng cũng xem xét tới cả các chi phí đầu tư cũng như lãi nhận được khi tái đầu tư tiền mặt.

Công thức hàm MIRR là (giá trị; tỷ lệ tài chính; tỷ lệ tái đầu tư).

Trong đó:

  • Mỗi dòng tiền sẽ được xác định là một giá trị được xảy ra vào cuối khoảng thời gian. Tuy nhiên, dòng tiền đầu tiên sẽ được xác định là một giá trị vào giai đoạn đầu của chu kỳ.
  • Lãi suất tài chính xác định bằng lãi suất trả cho số tiền được dùng trong dòng tiền.
  • Lãi suất tái đầu tư: lãi suất bạn nhận được từ dòng tiền khi tái đầu tư chúng.

Như vậy, chúng ta có thể thấy, để tính dòng tiền dự án excel thông qua hai chỉ tiêu NPP và IRR, phần mềm này đã đưa ra tới 5 hàm: NPV, XNPV, IRR, XIRR, MIRR. Mỗi hàm có mục đích, cách tính khác nhau. Do đó bạn nên dựa vào phương pháp tài chính mà bản thân mình ưu tiên, dòng tiền có xảy ra trong khoảng thời gian thường xuyên hay không, dòng tiền có định kỳ hay không để lựa chọn loại hàm dùng cho phù hợp.

Hi vọng thông qua các thông tin mà bài viết cung cấp trên, bạn đọc đã biết cách sử dụng các hàm excel để hỗ trợ tính các chỉ số NPV, IRR trong khi đánh giá, tính toán dự án đầu tư. Từ đó, bạn có thể đưa ra được quyết định đầu tư chính xác nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *