Công thức tính tỷ suất
TÀI CHÍNH TIN TỨC

Tỷ suất dòng tiền trên lợi nhuận – chỉ số quan trọng trong việc đánh giá năng lực của dòng tiền

Trong hoạt động kinh doanh của mỗi tổ chức, doanh nghiệp, công ty có rất nhiều vấn đề cần đánh giá. Nào là về nguồn nhân lực cho tới các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn,… Và trong đó, đánh giá năng lực của dòng tiền là một Xem thêm

TÀI CHÍNH TIN TỨC

Công thức và ý nghĩa của tỷ suất dòng tiền trên lợi nhuận

Tỷ suất dòng tiền trên lợi nhuận là một trong 3 tỷ suất quan trọng của việc đánh giá năng lực của dòng tiền. Là một tỷ suất quan trọng nhưng không phải ai cũng hiểu và nắm rõ về chỉ số này. Không ít người vẫn còn khá bỡ ngỡ không hiểu ý nghĩa, Xem thêm