hoạch định nhân sự là gì
NHÂN SỰ

Hoạch định nhân sự là gì trong hoạt động của một tổ chức

Nhân sự là yếu tố chủ chốt trong sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Hiểu rõ hoạch định nhân sự là gì sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra được những hướng đi đúng đắn cho việc dự bị và phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, tránh được tình trạng thiếu hụt hoặc quá thừa thãi về nguồn lực quan trọng này.

Hoạch định nhân sự là gì?

Nhân sự được hiểu là toàn bộ các tiềm năng về con người bao gồm cả nhân viên và các cán bộ cấp cao trong một tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội.

Vậy, hoạch định nhân sự là gì? Đây chính là quá trình quá trình dự báo, đánh giá và xác định các nhu cầu về nguồn nhân lực của một tổ chức. Trên cơ sở này, tiến hành các bước tiếp theo trong việc xây dựng kế hoạch lao động nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Vai trò của hoạch định nhân sự

Vai trò của hoạch định nhân sự rất quan trọng trong quản lý chiến lược nguồn nhân lực. Hoạch định nhân sự giúp doanh nghiệp trang bị cho mình lực lượng lao động có kỹ năng, trình độ chuyên môn để tăng lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, mang lại những lợi ích trực tiếp và gián tiếp cho việc thực hiện mục tiêu công việc như: 

hoạch định nhân sự là gì

Xây dựng kế hoạch nhân sự rất quan trọng trong hoạt động của một doanh nghiệp

– Giúp doanh nghiệp nhận biết trước một cách chính xác các khó khăn để khắc phục cũng như nắm rõ lợi thế để tìm cách phát huy. Hay nói cách khác, tổ chức có thể nhận rõ sự hạn chế và cơ hội của nguồn nhân lực mà mình đang nắm trong tay.

– Xác định rõ các khoảng cách giữa tình trạng nguồn nhân lực hiện tại và định hướng cho nguồn nhân lực trong tương lai.

– Góp phần đắc lực vào việc hoàn thiện kết cấu của một tổ chức, thể hiện hiệu quả hoạt động, đặc trưng và năng lực của tổ chức đó.

– Do nguồn nhân lực có mối quan hệ chặt chẽ với kế hoạch sản xuất, hoạt động kinh doanh nên mỗi tổ chức cần đưa ra những hướng đi cụ thể về nhân sự nhằm trang bị cho mình những nguồn nhân lực giỏi, có kỹ năng, kiến thức phù hợp với công việc.

– Hoạch định nhân sự còn là cơ sở cho việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực dự bị trong những giai đoạn tiếp theo

Vì những lý do trên mà hoạch định và hoàn thiện bộ máy nhân sự có vai trò quan trọng trong việc vận hành các hoạt động của một tổ chức.

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự như thế nào?

Biết cách xây dựng hệ thống quản lý nhân sự sẽ giúp cho tổ chức không bị thiếu hụt về nguồn nhân lực và hoạt động của doanh nghiệp được vận hành trôi chảy. Hoạch định hệ thống nhân sự được tiến hành qua các bước cụ thể. 

Bước 1: Tìm hiểu và dự báo nhu cầu.

Người trực tiếp hoạch định ước tính lượng nhân sự cần thiết để đáp ứng các yêu cầu sản xuất và hoạt động. Bước này cần quan tâm đến các yếu tố như:

– Số lượng và chất lượng lao động biến động như thế nào.

– Sự nâng cao của chất lượng sản xuất, sản phẩm/ dịch vụ.

– Sự thay đổi về mặt khoa học kỹ thuật.

– Nguồn tài chính của tổ chức.

Bước 2: Sau khi đã phân tích kỹ lưỡng, bên phụ trách nhân sự cần đưa ra các chính sách phù hợp,có sự đối chiếu giữa yêu cầu và khả năng của tổ chức. Trong các trường hợp thừa hoặc thiếu về mặt nhân sự, cần cân nhắc và tính toán lại cho phù hợp.

Bước 3: Tiến hành thực hiện kế hoạch. Nhà quản trị nhân sự sẽ kết hợp với các bộ phận khác để thực hiện chương trình nhân sự theo đúng nhu cầu thực tiễn.

Bước 4: Kiểm tra và đánh giá

Được thực hiện theo từng giai đoạn. Bên quản lý sẽ phải theo dõi chặt chẽ và sát sao xem các kế hoạch và chương trình có được thực hiện theo đúng chính sách và mục tiêu đã đưa ra hay không.  Việc tiến hành đánh giá kết quả để rút ra kinh nghiệm cũng rất quan trọng cho những lần hoạch định nhân sự về sau.

các bước hoạch định nhân sự

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cần được tiến hành theo từng bước

Muốn quản trị một cách hiệu quả nguồn nhân sự trong một doanh nghiệp, tổ chức, cần trả lời tốt câu hỏi hoạch định nhân sự là gì. Có hoàn thiện về mặt nhân sự thì các mục tiêu đưa ra mới được hoàn thành và hoạt động của tổ chức diễn ra một cách suôn sẻ, đạt kết quả như mong đợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *