NHÂN SỰ

Kỹ năng phỏng vấn của nhà tuyển dụng hàng đầu cần phải có

Hoàn thiện về mặt nhân sự là điều bất cứ doanh nghiệp thành công nào cũng phải thực hiện. Kỹ năng phỏng vấn của nhà tuyển dụng sẽ giúp nâng cao chất lượng phỏng vấn, giảm nguy cơ tuyển dụng sai người. Thêm vào đó, kỹ năng tuyển dụng cũng giúp doanh nghiệp thoát khỏi Xem thêm

NHÂN SỰ TIN TỨC

Kỹ năng phỏng vấn của nhà tuyển dụng không tốt sẽ dẫn đến hậu quả gì khi tuyển dụng?

Nhà tuyển dụng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tuyển “đầu vào” cho công ty. Một doanh nghiệp phát triển thì nguyên nhân gốc rễ là do sở hữu đội ngũ nhân viên chất lượng. Kỹ năng phỏng vấn của nhà tuyển dụng tốt thì mới đánh giá được năng lực của Xem thêm

NHÂN SỰ TIN TỨC

Một vài kỹ năng phỏng vấn của nhà tuyển dụng chuyên nghiệp cần có

Đội ngũ nhân viên ảnh hưởng rất nhiều tới sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Là nhà tuyển dụng, bạn cần phải có những kỹ năng phỏng vấn chuyên nghiệp để tuyển chọn được những đầu vào có chất lượng tốt. Vậy những kỹ năng phỏng vấn của nhà tuyển dụng chuyên Xem thêm