TÀI CHÍNH

Chu trình kế toán trong doanh nghiệp

Chu trình kế toán là gì? Chu trình kế toán bao gồm những bước nào chính là băn khoăn của không ít kế toán, chủ doanh nghiệp hiện nay. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ chưa hiểu rõ thế nào là chu trình kế toán và cách thức hoạt động của nó.

| Đọc thêm

>> Tổng quan về kế toán quá trình bán hàng hóa

1. Chu trình kế toán là gì?

Chu trình kế toán là một quy trình bao gồm 9 bước, doanh nghiệp sử dụng để tổng hợp các thông tin cần thiết để lập các báo cáo tài chính quan trọng. Chu trình kế toán sẽ bao gồm phân tích, đo lường và ghi lại các giao dịch, điều chỉnh số dư và khóa sổ.

Chu trình kế toán hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện các báo cáo tài chính chính xác từ những số liệu, thông tin được tổng hợp. Chính vì vậy đây chính là vấn đề các doanh nghiệp cần chú trọng thực hiện, xây dựng hoạt động kế toán của doanh nghiệp hoạt động hệ thống, hiệu quả.

2. Hệ thống các bước trong chu trình kế toán

Trong chu trình kế toán của doanh nghiệp sẽ bao gồm 9 bước, nhằm đảm bảo về tính nhất quán và chính xác của các báo cáo tài chính. 9 bước trong chu trình kế toán bao gồm:

2.1. Phân tích và đo lường các giao dịch tài chính

Ở bước này, doanh nghiệp cần thu thập lại đầy đủ các giao dịch đã thực hiện. Có thể kể đến các thông tin như:

 • Doanh số bán hàng (bằng tiền mặt)
 • Giao dịch mua hàng (dù nhỏ hay lớn)
 • Các sự kiện bao gồm các giao dịch bên ngoài và các giao dịch nội bộ
 • Bất cứ thứ gì có thể đo lường được, liên quan đến các giao dịch hoặc đáng tin cậy

Các giao dịch có thể ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, chính vì vậy việc thu thập đầy đủ, chi tiết các giao dịch sẽ giúp bạn thực hiện các báo cáo chính xác hơn.

2.2. Ghi lại các giao dịch vào Nhật ký

Doanh nghiệp cần thực hiện ghi lại các giao dịch vào nhật ký, hay còn gọi là bút kế toán theo thứ tự thời gian của các giao dịch và sự kiện về ghi nợ, ghi có vào tài khoản.

Mỗi mục nhật ký sẽ bao gồm 4 phần:

 • Các tài khoản và số tiền được ghi nợ
 • Các tài khoản và số tiền được ghi có
 • Ngày của các giao dịch
 • Ghi chú về các giao dịch đó

2.3. Đăng thông tin từ Nhật ký lên Sổ cái

Nhật ký sổ cái sẽ chứa tất cả các giao dịch và sự kiện của doanh nghiệp, nhằm theo dõi các vấn đề liên quan đến:

 • Tài sản
 • Nợ phải trả
 • Vốn chủ sở hữu
 • Doanh thu
 • Chi phí

2.4. Chuẩn bị bảng cân đối thử (không điều chỉnh)

Số dư thử chưa được điều chỉnh cho biết số dư cho mỗi tài khoản sổ cái vào cuối kỳ báo cáo. Để chuẩn bị bảng số dư này, kế toán doanh nghiệp cần phải xem xét các khoản ghi nợ và ghi có trong sổ cái và đảm bảo chúng cân bằng với nhau

chu trình kế toán

| Đọc thêm: Bảng tra cứu hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ, mới nhất 2021

2.5. Chuẩn bị các mục điều chỉnh

Kế toán doanh nghiệp cần xác định các sai sót hoặc các mục bị bỏ sót trong sổ cái của bạn đề chuẩn bị các mục điều chỉnh. Bạn cần xác định cụ thể các vấn đề như:

 • Doanh nghiệp có cung cấp các dịch vụ mà chúng không được thanh toán cho đến kỳ báo cáo tiếp theo không?
 • Kế toán có nhận được các sản phẩm hoặc dịch vụ chưa được thanh toán cho đến kỳ báo cáo tiếp theo không?
 • Tất cả ngày tháng và số tiền nhập vào có được ghi chính xác không?
 • Có điều gì kế toán chưa hạch toán trong sổ cái của mình không?

2.6. Chuẩn bị bảng cân đối thử (điều chỉnh)

Bảng cân đối thử được điều chỉnh giúp bạn kiểm tra kỹ các công việc và đảm bảo mọi thứ chính xác từ A – Z. Để chuẩn bị bảng cân đối thử, kế toán thực hiện chèn thêm các cột vào sổ cái để điều chỉnh lại bảng cân đối thử ở bước 4.

2.7. Lập báo cáo tài chính

Ở bước này, kế toán doanh nghiệp đã thực hiện tất cả việc ghi chép và chỉnh sửa các số liệu để thực hiện thiết lập báo cáo tài chính. Các bước kể trên giúp kế toán hoàn thành gần như toàn bộ các báo cáo tài chính bao gồm các báo cáo như báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán

2.8. Chuẩn bị bút toán khóa sổ

Giai đoạn này, kế toán doanh nghiệp cần chuyển số dư từ các tài khoản tạm thời (doanh thu, chi phí, cổ tức) sang các tài khoản vĩnh viễn, chẳng hạn như bản tóm tắt thu nhập

Tài khoản tạm thời lưu trữ các giao dịch đã xảy ra trong kỳ báo cáo, tóm tắt sơ bộ về doanh nghiệp trong tháng, quý, năm mà kế toán cần thực hiện báo cáo. Tài khoản cố định sẽ là bức tranh toàn cảnh của doanh nghiệp

Khi thực hiện chuyển số dư từ tài khoản tạm thời sang tài khoản vĩnh viễn, bạn có thể thực hiện:

 • Cập nhật tình hình tài chính tổng thể của doanh nghiệp
 • Dọn sạch các tài khoản tạm thời để chuẩn bị cho chu kỳ kế toán tiếp theo

2.9. Chuẩn bị bảng cân số tạm sau khi kết sổ

Ở bước này, kế toán doanh nghiệp cần đảm bảo các khoản ghi nợ và tín dụng, số dư thử nghiệm sau khi kết thúc sẽ trùng khớp với nhau. Khác biệt duy nhất ở đây chính là thay vì sử dụng tài khoản tạm thời, số dư này chỉ bao gồm các tài khoản vĩnh viễn (tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu..)

Nếu tổng số ở 2 bên cân bằng thì doanh nghiệp đã thực hiện ghi nhật ký và đăng các mục kết sổ hợp lý và chính xác. Trường hợp nếu không khớp đúng, kế toán doanh nghiệp sẽ thực hiện kỳ báo cáo tiếp theo với các thông tin không chính xác, gây ra các lỗi nghiêm trọng và ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh của doanh nghiệp

| Đọc thêm:

Vai trò của việc xây dựng kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

Công thức và ý nghĩa của tỷ suất dòng tiền trên lợi nhuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *