TIN TỨC

Tài liệu văn hóa doanh nghiệp

Tài liệu văn hóa doanh nghiệp là sự thể hiện môi trường văn hóa riêng của doanh nghiệp đó. Đây là điều mỗi người lao động luôn tìm kiếm và lựa chọn. Ai cũng mong được lao động và sáng tạo trong môi trường phù hợp để phát huy khả năng và cống hiến sức mình. Do đó, hiểu và xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày càng trở nên có tầm quan trọng với mỗi doanh nghiệp ngày nay.

Văn hóa doanh nghiệp là gì và có vai trò như thế nào?

Văn hóa doanh nghiệp là gì? Đó là toàn bộ các giá trị, niềm tin, hình thức được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Những yếu tố văn hóa kể trên trở thành tập quán và ăn sâu vào nếp suy nghĩ, hành vi của mọi thành viên và là phần quyết định đến sự tồn tại, phát triển hay thành bại của doanh nghiệp đó. Có thể kể đến 3 thành phần quan trọng của văn hóa doanh nghiệp là: tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi.

Cũng như các nền văn hóa nói chung, văn hóa doanh nghiệp có đặc trưng cụ thể, riêng biệt và được coi là truyền thống của riêng mỗi doanh nghiệp/ công ty. Tài liệu văn hóa doanh nghiệp là điều mỗi cá nhân trong doanh nghiệp nên nắm rõ để có thể hiểu được về môi trường văn hóa mà mình đang làm việc và góp công sức xây dựng.

Mỗi thành viên là một nhân tố quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh

Văn hóa doanh nghiệp có tầm quan trọng như thế nào trong hoạt động của các tổ chức?

– Nếu cơ sở vật chất và trang thiết bị là “phần xác” thì văn hóa doanh nghiệp lại là “phần hồn”của doanh nghiệp. Đây được coi là tài sản vô hình, góp phần tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp. Văn hóa không chỉ là giao tiếp mà còn bao gồm cả các giá trị cốt lõi, quy tắc, phong cách quản lý, phương thức kinh doanh, hành vi, thái độ của mọi thành viên trong doanh nghiệp. Tất cả những điều này góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao, dẫn dắt các cá nhân trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chung.

– Văn hóa giúp nhà quản trị điều hành tốt mọi hoạt động của doanh nghiệp. Và đóng góp phần lớn công sức vào việc gia tăng các lợi thế cạnh tranh.

– Tác động đến tinh thần, thái độ, động cơ lao động của các thành viên. Môi trường văn hóa doanh nghiệp là chất keo kết dính các thành viên trong tổ chức, tạo ra sự tin cậy, gắn bó thân thiết và hợp tác cùng nhau tiến bộ. Hướng mọi người đến những chuẩn mực trong nói năng, giao tiếp, ứng xử và cùng nhau hướng đến mục tiêu chung là sự phát triển của tổ chức. Vì vậy có thể hiểu rằng: “văn hóa xác định luật chơi”. Chỉ những doanh nghiệp có môi trường văn hóa lành mạnh mới có thể tồn tại lâu dài.

Môi trường văn hóa doanh nghiệp tác động đến thái độ của mỗi thành viên

– Văn hóa của từng doanh nghiệp được di truyền và bảo tồn qua nhiều thế hệ, tạo ra khả năng phát triển bền vững nhờ truyền tải ý thức, giá trị xuyên suốt tới mỗi thế hệ thành viên trong tổ chức đó. Vì vậy, vô hình tạo nên một cam kết chung và sự ổn định vững bền cho doanh nghiệp.

Những đặc trưng cơ bản thể hiện trong tài liệu văn hóa doanh nghiệp

Có 3 nét đặc trưng cơ bản được chú trọng trong văn hóa doanh nghiệp đó là:

– Tính nhân sinh: Văn hóa gắn liền với mỗi thành viên trong doanh nghiệp. Tập hợp một nhóm người cùng làm việc với nhau trong tổ chức sẽ hình thành nên một thói quen chung. Do đó, văn hóa có thể được hình thành “tự phát” hay “tự giác”. Theo thời gian, những thói quen này có thể ngày một thể hiện rõ và hình thành nên cá tính của đơn vị. Những đặc trưng này có thể tác động tốt hoặc xấu đến mục tiêu chung của doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần tự chủ động tạo ra giá trị văn hóa riêng của mình để định hướng phát triển và tự tạo ra sức mạnh cạnh tranh

– Tính giá trị: Trên thực tế, các doanh nghiệp thường có xu hướng áp đặt giá trị của doanh nghiệp mình cho các đơn vị khác nên dễ phát sinh những nhận định sai lầm về văn hóa của một doanh nghiệp nào đó. Không có văn hóa doanh nghiệp “tốt” hoặc “xấu” mà chỉ có “phù hợp” hoặc “không phù hợp” (xét theo định hướng của doanh nghiệp). Giá trị cũng chỉ có tính tương đối và cần dựa vào nhiều yếu tố để đánh giá.

– Tính ổn định: Cũng giống với tính cách của con người, một khi văn hóa doanh nghiệp đã được định hình thì rất khó thay đổi. Theo năm tháng, các hoạt động khác nhau của các thành viên trong doanh nghiệp sẽ giúp các niềm tin, giá trị cốt lõi được củng cố và tạo thành văn hóa. Điều này đã tạo nên sự ổn định và gần như bất biến của môi trường văn hóa doanh nghiệp. Nếu muốn thay đổi cũng sẽ cần rất nhiều thời gian.

Văn hóa doanh nghiệp mang tính ổn định bền vững

Tài liệu văn hóa doanh nghiệp thể hiện những nét đặc trưng của môi trường văn hóa ở cả lớp bề mặt và cốt lõi. Hiểu và xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày một quan trọng và là điều cần mỗi thành viên trong doanh nghiệp cùng chung tay. Có như vậy mới xác lập được hệ thống giá trị và tạo ra sức mạnh cạnh tranh, sự vững bền và phát triển cho mỗi một doanh nghiệp/ công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *