TÀI CHÍNH

Vốn đầu tư phát triển là gì?

Muốn phát triển nền kinh tế của một đất nước, của xã hội…thì việc cần làm là huy động đủ nguồn vốn đầu tư. Đầu tư phát triển là chìa khóa cho sự tăng trưởng. Vậy, nguồn vốn đầu tư phát triển là gì và có những đặc điểm vai trò như thế nào là vấn đề cần được làm sáng tỏ.

Vốn đầu tư phát triển là gì xét theo góc độ vĩ mô?

Muốn hiểu vốn đầu tư phát triển là gì, cần hiểu được khái niệm “đầu tư là gì?”. “Đầu tư” là thuật ngữ dùng nhiều trong các hoạt động kinh tế. Được hiểu là sự “bỏ ra”, “hy sinh” các nguồn lực cần thiết để tiến hành và duy trì các hoạt động sản xuất. Các hoạt động này đều nhằm mục đích mang lại lợi ích lớn hơn các gốc lực đã bỏ ra cho các các nhân/ tổ chức đầu tư.

Các gốc lực được nhắc đến ở đây bao gồm tiền của, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động và các tài sản vật chất khác. Kết quả thu được là sự tăng trưởng về các loại tài sản không chỉ cho riêng người đầu tư mà cả một nền kinh tế được hưởng.

Khái niệm vốn đầu tư phát triển được hiểu là “những chi phí bỏ ra để thực hiện các hoạt động đầu tư nhằm tăng thêm tài sản tài chính (tiền vốn); tài sản vật chất (nhà máy, thiết bị, vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hoá,cầu cống, đường xá); tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực (trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn, trình độ khoa học kỹ thuật).

Vốn đầu tư phát triển
Tiền của và tài nguyên thiên nhiên là những gốc lực của đầu tư tăng trưởng

Hoạt động đầu tư cho tăng trưởng được hiểu là hoạt động sử dụng các gốc lực tài chính, vật chất, nguồn lao động… nhằm duy trì và phát triển tiềm lực mới cho kinh tế xã hội. Đồng thời, cải thiện chất lượng cuộc sống của các thành viên trong xã hội đó.

Đặc điểm và vai trò của đầu tư phát triển đối với nền kinh tế

Đặc điểm của đầu tư phát triển

  • Đầu tư phát triển cần một lượng vốn lớn, khế đọng và không vận động trong suốt quá trình đầu tư.
  • Thời gian tiến hành đầu tư và thu được kết quả thường lâu dài: Để đủ sức thu hồi một số lượng vốn lớn đã bỏ ra về cơ sở vật chất kỹ thuật, mua bán, cần thời gian rất lâu. Vì vậy, không tránh khỏi các mặt tích cực và tiêu cực của nhiều yếu tố khác nhau từ môi trường, kinh tế…ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.
  • Thành quả và các kết quả thu được có giá trị dài hạn và chịu tác động của nhiều yếu tố: Đầu tư cho phát triển thường mang lại giá trị và lợi ích lâu dài theo thời gian, thậm chí còn tồn tại vĩnh viễn. Qua đó ta thấy, đầu tư phát triển không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn tác động đến cả không gian sống nên có vai trò quan trọng với sự phát triển của từng quốc gia và thế giới.

Vai trò của đầu tư phát triển thể hiện ở giác độ tất cả các nền kinh tế và các đơn vị kinh tế của quốc gia

Ở giác độ đơn vị kinh tế, đầu tư phát triển có tác động đến các đơn vị kinh tế khác nhau của quốc gia.

  • Ở giác độ tất cả các nền kinh tế: Đầu tư phát triển tác động đến tổng cung và tổng cầu cùng sự ổn định của nền kinh tế đó. Đây còn là điều kiện tiên quyết của sự phát triển về mặt công nghệ- kỹ thuật. Từ đó, quyết định đến sự tăng trưởng, phát triển lâu dài, bền vững cho tổng thể quốc gia đó.
vốn đầu tư phát triển
Phát triển về công nghệ – kỹ thuật là kết quả của đầu tư phát triển
  • Ở các đơn vị kinh tế quốc gia, đầu tư phát triển quyết định sự ra đời, duy trì sự tồn tại và tăng trưởng của mỗi cơ sở sản xuất mua bán dịch vụ. Các cơ sở cần phải đầu tư về nhà xưởng, máy móc kĩ thuật, nhân lực, hạ tầng,…và các chi phí khác để đi vào hoạt động và phát triển. Đây cũng được coi là các hoạt động đầu tư cho tăng trưởng. Việc bảo trì máy móc hạ tầng hao mòn hoặc nâng cao, cải thiện để thích nghi với điều kiện hoạt động mới, thay thế các trang thiết bị lỗi thời cũng có nghĩa là phải đầu tư.

Khái niệm vốn đầu tư phát triển là gì cần được xem xét dưới nhiều góc độ của nền kinh tế vĩ mô và vi mô. Nguồn vốn cho sự phát triển cũng có ý nghĩa quan trọng trong nền kinh tế của một đất nước. Vì vậy, đầu tư cho tăng trưởng kinh tế cũng đồng nghĩa với việc làm gia tăng tiềm năng phát triển lâu dài cho kinh tế của quốc gia và toàn thế giới.

>> Những điều cần biết về vốn điều lệ khi thành lập công ty

>> Tìm hiểu định nghĩa vốn góp là gì và những khái niệm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *