TÀI CHÍNH

Kế toán quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kế toán quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay là một vấn đề quan trọng và cần thiết. Việc vận dụng này tùy thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô doanh nghiệp, mức độ cạnh tranh của thị trường, chiến lược kinh doanh, trình độ kế toán, nhận thức về kế toán của người quản lý doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm:

Định hướng xây dựng bộ máy kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Review top 3 khóa học Giám đốc tài chính tốt nhất hiện nay

Những điều cần biết về kế toán quản trị khi triển khai hệ thống ERP

1. Kế toán quản trị DN là gì?

Kế toán quản trị là hoạt động thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán

Kế toán quản trị có vai trò chủ đạo và chi phối toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ vào các thông tin mà kế toán quản trị cung cấp, lãnh đạo doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh.

Xây dựng kế toán quản trị trong Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam

kế toán quản trị doanh nghiệp

2. Đẩy mạnh công tác vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Lược sử về kế toán doanh nghiệp chứng minh kế toán quản trị tồn tại rất lâu trong hệ thống kế toán doanh nghiệp; tuy nhiên, kế toán quản trị chỉ mới được hệ thống hoá và phát triển một cách hệ thống về lý luận và thực tiễn ở những thập kỷ gần đây trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô, sự tiến bộ nhất định về khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý, điều kiện xử lý thông tin.

Ở Việt Nam, kế toán quản trị cũng đã xuất hiện, phát triển gắn liền chính sách, chế độ kế toán áp dụng ở các doanh nghiệp; tuy nhiên, kế toán quản trị chỉ mới được đề cập một cách hệ thống vào đầu những năm 1990 trở về đây và trở thành yêu cầu cấp bách trong xây dựng hệ thống thông tin kế toán vào đầu những năm 2000 khi các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng quản lý để tăng năng lực cạnh tranh trong môi trường cạnh tranh không những ở phạm vị thị trường Việt Nam mà còn mở rộng ra thị trường khu vực, thị trường thế giới. Về mặt luật pháp, thuật ngữ kế toán quản trị cũng chỉ vừa được ghi nhận chính thức trong luật kế toán Việt Nam ban hành ngày 17.5.2003.

Thực tế tại Việt Nam, việc vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn gặp nhiều hạn chế. Chính vì vậy, đẩy mạnh công tác vận dụng kế toán quản trị DNVN được coi là công việc quan trọng và mang lại nhiều giá trị thiết thực, cụ thể:

  • Phía cơ quan quản lý

+ Các cơ quan quản lý có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến việc áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp; tạo hành lang pháp lý để thể hiện rõ ràng quan điểm của nhà nước về kế toán quản trị; định hướng phát triển kế toán quản trị thông qua việc hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để giúp các DN xây dựng kế toán quản trị phù hợp với hoạt động của các DN hiện nay
+ Xây dựng các chương trình đào tạo về kế toán quản trị phù hợp với từng ngành kinh doanh, từng mô hình kinh doanh và hiệu quả khi áp dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp

  •  Hiệp hội ngành nghề

+ Tổ chức các buổi hội thảo, đối thoại nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhà quản trị DN đối với việc áp dụng công tác kế toán quản trị
+ Tăng cường hợp tác với các tổ chức ngành nghề quốc tế về kế toán quản trị, nghiên cứu các dự án phát triển kế toán quản trị, hình thành các sản phẩm hướng dẫn cụ thể hơn cho doanh nghiệp áp dụng, hỗ trợ tài chính cho các DN tiếp cận, học hỏi, nhận chuyển giao thành tựu kế toán quản trị ở các quốc gia có kế toán phát triển.

  • Các nhà quản lý doanh nghiệp

Việc vận dụng hiệu quả kế toán quản trị phụ thuộc rất nhiều vào quan điểm của nhà quản trị, bởi các thông tin kế toán quản trị có ý nghĩa chủ yếu với các nhà quản trị hơn là các đơn vị, đối tượng liên quan như Cơ quan thuế, kiểm toán…Chính vì vậy các nhà quản lý doanh nghiệp cần chú trọng các vấn đề như:

+ Thay đổi cách nhìn nhận về ý nghĩa, tầm quan trọng của kế toán quản trị trong công tác điều hành của DN. Lãnh đạo của DN sẽ căn cứ vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh để sắp xếp, tổ chức và xây dựng mô hình kế toán quản trị phù hợp với DN.+ Xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với cơ cấu quản lý của DN trên cơ sở kết hợp cả kế toán tài chính và kế toán quản trị. DN cần gắn việc đào tạo đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ cao, am hiểu cả về kế toán tài chính và kế toán quản trị
+ Xây dựng hệ thống kế toán quản trị: Xây dựng hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách kế toán và hệ thống báo cáo kế toán quản trị phù hợp với hoạt động kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp
+ Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị doanh nghiệp: hệ thống báo cáo quản trị DN giúp các nhà quản lý doanh nghiệp có cái nhìn bao quát về các yếu tố tác động đến hoạt động của doanh nghiệp. Cùng các báo cáo về thị trường, đối thủ cạnh tranh, công nghệ sản xuất,…hệ thống báo cáo quản trị sẽ là bức tranh toàn diện hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định điều hành, quản lý phù hợp.

3. Những mô hình kế toán quản trị hiện hành

| Đọc thêm:

4 kỹ năng cần có của kế toán quản trị

Bảng tra cứu thuật ngữ kế toán

Phần mềm kế toán là gì? Tầm quan trọng của phần mềm kế toán trong doanh nghiệp?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *